Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

HATÁLYOS: 2023. augusztus 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) MazsoArt Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a catmuseumbudapest.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a catmuseumbudapest.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: MazsoArt Hungary Kft.

Székhely: 2014 Csobánka, Panoráma u. 29.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Vadász u. 26.

Cégjegyzékszám: 13 09 224772

Adószám: 25196135213

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7

Telefonszáma: +36308500115

Email cím: catmuseumbudapest@gmail.com vagy macskamuzeum@gmail.com

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a catmuseumbudapest.hu weboldalon (a továbbiakban: Cat Museum Budapest webáruház) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: catmuseumbudapest.hu) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A catmuseumbudapest.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A catmuseumbudapest.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel és helyszíni fizetéssel is lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A catmuseumbudapest.hu webáruház termékei és szolgáltatásai elérhetők minden felhasználó számára, regisztráció nélkül.

1.4. Az online időpontfoglalás leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség, vagy Facebook / Instagram üzenetben a @catmuseumbudapest profilra küldve.

A Felek között a Termékek vagy Szolgáltatások megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

• Ügyfélszolgálat működési ideje: H-P 14-19 h
• Telefon: +36308500115
• Internet cím: catmuseumbudapest.hu
• E-mail: catmuseumbudapest@gmail.com vagy macskamuzeum@gmail.com

2. MEGRENDELÉS MENETE

2.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

2.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

2.3. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Eltávolítás”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa.

Ha minden szükséges adatot megadott, akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

-és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

4.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. FELELŐSSÉG

5.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

5.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

5.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

5.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

6. SZERZŐI JOGOK

6.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

6.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

7. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P 14-19

  Telefon: +36308500115

• E-mail: catmuseumbudapest@gmail.com vagy macskamuzeum@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 7.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejébenfogadja.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A catmuseumbudapest.hu webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

9. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

(továbbiakban: Termékek és Szolgáltatások)

Belépőjegy-, bérlet szolgáltatás: A megfelelő kategória megvásárlásával a honlapon közzétett áron és feltételekkel látogatható a Múzeum területe.

A belépőjegy kategóriákról és árakról részletes tájékoztatást talál a weboldalunkon: catmuseumbudapest.hu/belepojegyek

Virtuális macska szolgáltatás: A kiválasztott macska/macskákra való feliratkozással a válaszemailben küldött áron és feltételekkel lehet feliratkozni.

Ajándékshopban található termékek: A kívánt termékek a honlapon közzétett áron és szállítási feltételekkel vásárolhatók meg a készlet erejéig.

A vendég a Termékek és Szolgáltatások megvásárlása és igénybevétele végett fizethet az alábbi módokon: személyesen a Múzeumban (1054 Vadász utca 26.) készpénzben, bankkártyával (American Express kártyát nem áll módunkban elfogadni), ajándék voucherrel, átutalással vagy online. SZÉP kártyát nem tudunk elfogadni.

A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

9.1 Részvételi feltételek

A Macska Múzeum látogatását mindenki kizárólag saját felelősségére teszi.
12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel tehet látogatást a Múzeumban.
Szülői felügyelet nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a gyermekekért.
A Múzeumba alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem tehet látogatást.
Minden kiállított díszlet/installáció a Macska Múzeum tulajdonát képezi, így károkozás esetén Múzeum a kár megtérítését a vendégre hárítja.
A Múzeumban elhelyezett és elveszett értéktárgyakért (kabát, táska, pénztárca stb.) nem vállalunk felelősséget.

9.2 Kiállított installációk használata, a Múzeum berendezéseinek rendeltetésszerű használata

A függőszékekre csak saját felelősséggel lehet felülni, 120 kg-os súlyhatárig.
A kiállított tárgyakat elvinni, dobálni, rángatni, rongálni stb. tilos.
A vendég köteles figyelembe venni és betartani a figyelmeztető táblákon jelzett felhívásokat. Pl. „Házirend”, „Cipőt kötelező lecserélni”, „Macskasimogatás előtt kézfertőtlenítés vagy kézmosás kötelező”, „Tarts távolságot a korláttól”, „Vigyázz a fejedre”.
A vendég köteles a szolgáltató által biztosított területen az alapvető viselkedési normákat betartani, amelyek egy általános Múzeumi látogatás során is betartandók.
A lépcsőket a vendég köteles rendeltetésszerűen használni.
A Múzeum egész területén tilos a dohányzás.
A Múzeum egész területén tilos a rohangálás és ordítozás, hangoskodás.
Berendezésben, vagy kiállított tárgyakban való bárminemű károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után az okozott kár mértékének függvényében.

9.3 Pénzvisszatérítés

A belépőjegyek árát a pénztártól való távozást követően nem áll módunkban visszatéríteni. Erre való tekintettel megkérjük vendégeinket, hogy igény szerint tájékozódjanak a Múzeum jellegéről belépés előtt akár a honlapunkon, Facebook, illetve Instagram oldalunkon.

A belépőjegy online előre fizetése és a foglalt időponton való meg nem jelenés esetén a belépőjegy árat nem áll módunkban visszautalni. Ha előre szól a vevő arról, hogy pl. betegség, vagy egyéb indok miatt nem tud a látogatáson részt venni, a jegyárat online Ajándékvoucher formájában tudjuk kompenzálni, ami a küldéstől számított egy éven belül felhasználható.

A webáruházban való online vásárlás esetén abban az esetben, ha nem tetszik a termék, nem azt kaptad amit megrendeltél, nem megfelelő a méret, vagy esetleg hibás a termék, akkor az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül van lehetőség a visszaküldésre saját költségen a vásárlástól való elállási jog alapján. Az üzletben lévő bemutató részen vásárolt termékek esetén a helyszínen van lehetőség meggyőződni a termékek megfelelőségéről, így ebben az esteben távozás után nem áll módunkban az árat visszatéríteni.

9.4 Voucherek érvényessége

A kiállítástól számított 6 hónap, mely annak lejárta előtt kérésre meghosszabbítható.

9.5 Terembérlés

Az egyes termek bérlésére, céges rendezvények, csoportos programok, szülinapok…stb. esetén kizárólag a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy e-mailben van lehetőség a catmuseumbudapest@gmail.com címen, illetve a kapcsolattartó kolléga által küldött árajánlat elfogadásának, megtérítésének ellenében.

9.6 Az ÁSZF elfogadása

A vendég a Múzeum területére való belépéssel, illetve a belépőjegy megvásárlásával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.